Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Projekt pod nazivom "S osobnim asistentom u bolji život - 2" odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Društvo distrofičara Zagreb

Razdoblje provedbe: 29. listopada 2016. – 23. ožujka 2019.

Donator: Europska unija, Europski socijalni fond

Vrijednost projekta: 1.995.845,87 kuna, EU financira 100%

Kontakt osoba:  Ivana Kučina, voditeljica projekta

   e-mail: drustvo.distroficara.zagreb@zg.t-com.hr

   tel: 01 4848 908

 

Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s  invaliditetom u domu i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije na području Republike Hrvatske.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Usluga osobne asistencije pruža se za 17 korisnika, od kojih su pet ženskih i dvanaest muških osoba. Za pružanje usluge osobne asistencije zaposleno je 17 osobnih asistenata.

Usluga se pruža kroz polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada, prema unaprijed utvrđenom planu rada korisnika, a o pruženoj usluzi osobni asistent i DDZ vodi evidenciju.