Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

MEĐUNARODNI DOKUMENTI

 1. UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
 2. UN Konvencija o pravima djeteta
 3. Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. - 2015. usvojen 5. travnja 2006.
 4. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), New York, 18. prosinca 1979.
 5. Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s Protokolima 1., 4., 6., 7., i 11. ratificirana 05. studenog 1997.
 6. Europska socijalna povelja, RH ratificirala 26. veljače 2003.
 7. Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom (1993.)

 

NACIONALNI DOKUMENTI

 1. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2007. do 2015. godine
 2. Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2011. do 2015. godine
 3. Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova
 4. Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine  
 5. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016.

 

ZAKONI

 1. Zakon o cestama 
 2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji 
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 
 4. Zakon o boravišnoj pristojbi
 5. Zakon o mirovinskom osiguranju
 6. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
 7. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 8. Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
 9. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 10. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
 11. Zakon o zaštiti prava pacijenta
 12. Zakon o socijalnoj skrbi
 13. Obiteljski zakon

 

4. PRAVILNICI

 1. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
 2. PRAVILNIK o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine
 3. Pravilnik o znaku pristupačnosti
 4. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1999.
 5. Pravilnik o načinu i rokovima isplate doplatka uz mirovinu