Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


Nositelj projekta: Društvo distrofičara Zagreb

Razdoblje provedbe: 11. siječnja 2021. - 11. rujna 2022.

Donator: Europska unija, Europski socijalni fond

Vrijednost projekta: 1.998.685,59 kuna, EU sufinancira 100%

Kontakt osoba: Ivana Kučina, voditeljica projekta

 e-mail: drustvo.distroficara.zagreb@zg.t-com.hr

 tel: 01 4848 908


 

Projekt pod nazivom  "S osobnim asistentom u bolji život - 4" kodnog broja UP.02.2.2.14.0005 odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u domu i zajednici pružajući uslugu osobne asistencije. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Usluga osobne asistencije pruža se za 23 korisnika kroz 20 mjeseci. Za pružanje usluge osobne asistencije zaposlena su 23 osobna asistenta. Usluga se pruža kroz polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada, prema unaprijed utvrđenom planu rada korisnika, a o pruženoj usluzi osobni asistent i DDZ vodi evidenciju.