Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Projekt pod nazivom "S osobnim asistentom u bolji život" odobren je u okviru poziva Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

PROJEKT „S OSOBNIM ASISTENTOM U BOLJI ŽIVOT“ - ESF

Nositelj projekta: Društvo distrofičara Zagreb

Razdoblje provedbe: 29. listopada 2015. – 28. listopada 2016.

Donator: Europska unija, Europski socijalni fond

Vrijednost projekta: 769.328,24 kune, EU financira 100%

Kontakt osoba: Ivana Kučina, koordinatorica projekta osobnih asistenata

e-mail: drustvo.distroficara.zagreb@zg.t-com.hr

tel: 01 4848 908

 

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični cilj je proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Usluga osobne asistencije pruža se za 15 korisnika, od kojih su tri ženske osobe  i dvanaest muških osoba. Za pružanje usluge osobne asistencije zaposleno je 15 osobnih asistenata iz skupine osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada (mladi do 29 godina, žene iznad 45 godina i muškarci iznad 50 godina), od čega je X ženskih i Y muških osoba.

Usluga se pruža u trajanju 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu rada korisnika, a o pruženoj usluzi osobni asistent vodi evidenciju.