Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


Nositelj projekta: Društvo distrofičara Zagreb

Partneri: Grad Zagreb, Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici Novi Jelkovec

Razdoblje provedbe: 2. studenoga 2021. - 1. studenoga 2023.

Donator: Europska unija, Europski socijalni fond

Vrijednost projekta: 1.999.900,66 kuna, EU sufinancira 100%

Kontakt osoba: Ivana Kučina, voditeljica projekta

 e-mail: drustvo.distroficara.zagreb@zg.t-com.hr

 tel: 01 4848 908

 

Projekt pod nazivom  "Unaprjeđenje socijalnih usluga u Centru Fokus" kodnog broja UP.02.2.2.15.0022 odobren je u okviru poziva „Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, odnosno Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije,  koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

 

Ciljevi projekta su unapređenje kvalitete i razvoj izvaninstitucionalnih usluga za osobe s mišićnom distrofijom i jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljnih skupina.

 

DDZ projektom „Unapređenje socijalnih usluga u Centru Fokus“  u suradnji s partnerima Gradom Zagrebom i Centrom za pružanje socijalnih usluga u zajednici Novi Jelkovec potiče prijelaz s institucionalnih socijalnih usluga na razvijanje i unaprjeđenje kvalitete usluga u zajednici za osobe s mišićnom distrofijom (savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška i mobilni timovi) na području Zagrebačke aglomeracije. Projektom će se obuhvatiti 16 osoba s mišićnom distrofijom od 25 godina, 34 osobe s mišićnom distrofijom, 36 osoba s mišićnom distrofijom iznad 54 te 25 obitelji. U aktivnostima jačanja kapaciteta sudjelovat će 25 stručnjaka iz zajednice.