Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


U četvrtak 10. studenog 2022., putem platforme ZOOM,  u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, održala se Edukacija „Vještine komunikacije i Trening javnog nastupa i govorništva“. Edukaciju i trening je vodio izv. Prof. dr. sc. Ivan Tanta (Sveučilištu u Dubrovniku, Doktorska škola u Osijeku, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment).

Komunikacija je transfer informacija od pošiljatelja do primatelja i kao takva ima svrhu informiranja, uvjeravanja ali i zabave. Komunikacija se uči i trenira, a vrlo često postoji zabluda da ljudi kvalitetno komuniciraju. Slušanje je vitalni dio komunikacije kod kojeg vrlo često može doći do neke zapreke, a sama aktivnost slušanja uključuje napor i vještinu (htjeti i znati.) Slušanje dijelimo na: pasivno (u pasivnom slušanju, slušatelj ne reagira na ideje govornika već samo sluša), selektivno (slušamo samo ono što nas zanima), defenzivno (osjećamo se ugroženima), aktivno (znanje i vještina). S obzirom na cilj i situaciju, slušanje može dijelimo na slušanje sadržaja (predavanje); kritičko slušanje (odlučivanje); empatijsko slušanje (potpora).

Govorenje ili verbalna komunikacija mora biti primjerena razgovoru te je vrlo često bazirana na usmjeravanju razgovora. Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije.

Struktura javnog nastupati,  tj. javni govor i uspostavljanje javnog dijaloga s publikom se vježba, a ključ uspješne javne prezentacije jest zapravo u dobroj pripremi. U modelu (tzv. političkog) komuniciranja važno je poznavati pitanja o kojima će se raspravljati, važno je poznavati sebe, svoju ličnost i svoj stav o tim pitanjima; izgraditi jedinstvenu temu; prenositi poruke unutar te jedinstvene teme. Vjerodostojnost je nužna osobina komunikatora, a uvijek je važno izbjegavati aroganciju i uobraženost. Kod funkcije glasa, potrebno je paziti na izgovor, artikulaciju ali i na neverbalnu komunikaciju te na samu osobnu pojavu. Poželjan je kontakt pogledom, ali što se tiče gesta, važno je da se rukama ne odvlači pozornost. Samu izvedbu je potrebno vježbati:

  1. Pripremni nacrt čitati glasno
  2. Pripremiti nacrt za govor
  3. Vježbati govor nekoliko puta samo pomoću nacrta za govor
  4. Vježbati ispred ogledala
  5. Vježbati ispred grupe kritičara

Strategije i vježbe ua podizanje samopouzdanja: biti pozitivni; razviti akcijski plan za početak tzv. „ledolomaca“ (Humor je uvijek dobrodošao); napraviti primjerene i dostupne ciljeve za svaki nastup; ako nešto loše krene, zaboraviti to i nastaviti dalje; naći u publici prijateljsko lice i nastojati da se to lice multiplicira na ostali dio publike te ne vezati se previše emocionalno za nastup.

 

Na edukaciji su sudjelovale 22 osobe.