Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


DDZ je sudjelovao 20. i 21. listopada 2021 na 15. Međunarodnoj konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom koju je organizirao Koordinacioni odbor kantonalnih uduženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko sanskog kantona u Federaciji BiH. U radu konferncije, putem ZOOM platforme,  sudjelovala je Ivana Kučina te je s Kristinom Peruničić predstavila temu „Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s invaliditetom“.