Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


Društvo distrofičara Zagreb (DDZ) u okviru programa „Usluga osobne asistencije za osobe s mišićnom distrofijom“ u sklopu Poziva „Dvogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje 2022.-2023.) kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike organizirao je hibridni sastanak s korisnicima usluge osobne asistencije 8. rujna 2023.

Sastanak je održala voditeljica programa i predsjednica DDZ-a, Marica Mirić, koja je predstavila Zakon o osobnoj asistenciji i njegove pravilnike (Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora, Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije, Pravilnik o standardima kvalitete za pružanje usluge osobne asistencije te Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije). Korisnicima usluge osobne asistencije u DDZ-u pojašnjeno je kako će pojedini dijelovi Zakona funkcionirati u praksi, upute o koracima koje osobe trenutno mogu poduzeti te je korisnicima odgovoreno na pojedina pitanja vezano uz njihovu konkretnu situaciju. Korisnici su informirani kako DDZ pokreće postupak dobivanja Rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije i ulazi u registar pružatelja usluge OA te voditeljica usluge će biti Ivana Kučina. Svi korisnici koji trenutno ne primaju uslugu osobne asistencije pozivaju se da se jave voditeljici kako bi se planirali daljnji postupci.

Na sastanku je sudjelovalo 40 sudionika uživo i 13 sudionika preko Zoom platforme.